Dobre rady są kompletną abstrakcją, bo ludzie i tak sami dochodzą do koniecznych odkryć w swoim bytowaniu.


dobre-rady-są-kompletną-abstrakcją-bo-ludzie-i-tak-sami-dochodzą-do-koniecznych-odkryć-w-swoim-bytowaniu
zofia bystrzyckadobreradykompletnąabstrakcjąboludzietaksamidochodządokoniecznychodkryćswoimbytowaniudobre radyrady sąsą kompletnąkompletną abstrakcjąbo ludzieludzie ii taktak samisami dochodządochodzą dodo koniecznychkoniecznych odkryćodkryć ww swoimswoim bytowaniudobre rady sąrady są kompletnąsą kompletną abstrakcjąbo ludzie iludzie i taki tak samitak sami dochodząsami dochodzą dodochodzą do koniecznychdo koniecznych odkryćkoniecznych odkryć wodkryć w swoimw swoim bytowaniudobre rady są kompletnąrady są kompletną abstrakcjąbo ludzie i takludzie i tak samii tak sami dochodzątak sami dochodzą dosami dochodzą do koniecznychdochodzą do koniecznych odkryćdo koniecznych odkryć wkoniecznych odkryć w swoimodkryć w swoim bytowaniudobre rady są kompletną abstrakcjąbo ludzie i tak samiludzie i tak sami dochodząi tak sami dochodzą dotak sami dochodzą do koniecznychsami dochodzą do koniecznych odkryćdochodzą do koniecznych odkryć wdo koniecznych odkryć w swoimkoniecznych odkryć w swoim bytowaniu

Nie ma chyba nic bardziej nieznośnego gdy ludzie, których się nie cierpi, dają tak zwane Niektórzy ludzie tak bardzo lubią dobre rady, że oprawiąjąje w ramki i wieszają na ścianie, zamiast stosować.Ludzie zawsze obarczają okoliczności winą za to, kim są. A ja nie wierzę we wpływ okoliczności. Ci, którzy do czegoś dochodzą, wstają i szukają odpowiednich okoliczności, a jeśli ich nie znajdują, sami je tworzą.Łatwo wszyscy, gdy jesteśmy zdrowi, dajemy dobre rady chorym.Ludzkość? To abstrakcja. Zawsze istnieli i będą istnieli tylko ludzie.Ludzie o sercach znieprawionych pogardzają prawdomównymi, ponieważ ci nie dochodzą nigdy do zaszczytów i godności.