Dobre słowo leczy smutek.


dobre-słowo-leczy-smutek
menanderdobresłowoleczysmutekdobre słowosłowo leczyleczy smutekdobre słowo leczysłowo leczy smutekdobre słowo leczy smutek

Słowo - początek wszys­tkiemu dało. Słowo - jest między nami. Słowo - łączy i dzieli. Słowo - ra­ni, ale i ra­ny leczy. Słowo...? Ty nim jes­teś i ja... ______________________________ Dobre słowo poparte naładowaną bronią zdziała więcej, niż samo dobre słowoCzłowiek dobre wypowiada słowa, ale nie zawsze ten, kto dobre powiedział słowo, jest cnotliwy.Szlachetnego męża dobre słowo kobiety daleko zaprowadzi.Lekarstwem dla chorej duszy jest dobre słowo.Czasem więcej dobrego może zrobić jeden serdeczny uśmiech, dobre życzliwe słowo, aniżeli bogaty dar pochmurnego dawcy.