Dobre słowo poparte naładowaną bronią zdziała więcej, niż samo dobre słowo


dobre-słowo-poparte-naładowaną-bronią-zdziała-więcej-ż-samo-dobre-słowo
al caponedobresłowopopartenaładowanąbroniązdziaławięcejniżsamodobredobre słowosłowo popartepoparte naładowanąnaładowaną broniąbronią zdziałazdziała więcejniż samosamo dobredobre słowodobre słowo popartesłowo poparte naładowanąpoparte naładowaną broniąnaładowaną bronią zdziałabronią zdziała więcejniż samo dobresamo dobre słowodobre słowo poparte naładowanąsłowo poparte naładowaną broniąpoparte naładowaną bronią zdziałanaładowaną bronią zdziała więcejniż samo dobre słowodobre słowo poparte naładowaną broniąsłowo poparte naładowaną bronią zdziałapoparte naładowaną bronią zdziała więcej

Człowiek dobre wypowiada słowa, ale nie zawsze ten, kto dobre powiedział słowo, jest cnotliwy.Czasem więcej dobrego może zrobić jeden serdeczny uśmiech, dobre życzliwe słowo, aniżeli bogaty dar pochmurnego dawcy.Słowo - początek wszys­tkiemu dało. Słowo - jest między nami. Słowo - łączy i dzieli. Słowo - ra­ni, ale i ra­ny leczy. Słowo...? Ty nim jes­teś i ja... ______________________________ Dobre słowo leczy smutek.Szlachetnego męża dobre słowo kobiety daleko zaprowadzi.Lekarstwem dla chorej duszy jest dobre słowo.