Dobre wspomnienia stanowią cząstkę naszej moralności. Biada temu, który nie ma dobrych wspomnień.


dobre-wspomnienia-stanowią-cząstkę-naszej-moralnoś-biada-temu-który-nie-dobrych-wspomnień
ernest renandobrewspomnieniastanowiącząstkęnaszejmoralnościbiadatemuktóryniedobrychwspomnieńdobre wspomnieniawspomnienia stanowiąstanowią cząstkęcząstkę naszejnaszej moralnościbiada temuktóry nienie mama dobrychdobrych wspomnieńdobre wspomnienia stanowiąwspomnienia stanowią cząstkęstanowią cząstkę naszejcząstkę naszej moralnościktóry nie manie ma dobrychma dobrych wspomnieńdobre wspomnienia stanowią cząstkęwspomnienia stanowią cząstkę naszejstanowią cząstkę naszej moralnościktóry nie ma dobrychnie ma dobrych wspomnieńdobre wspomnienia stanowią cząstkę naszejwspomnienia stanowią cząstkę naszej moralnościktóry nie ma dobrych wspomnień

Biada temu, kto w imię tego, który może się bez niego obejść, opuszcza tego, który go potrzebuje!Kto samotny los wybrał, temu stokroć biada, Bo to jest człowiek, który sam siebie okrada.Biada temu, o kim mówią za wiele.mo­ja dusza ma dziury pozalepiane pocerowane na moment na chwilę gdy oddech mam głęboki roz­ry­wa je strach i prężne bi­cie serca ucieczka myśli na parapecie żal po co człowieko­wi żal niszczy dziury cerowane lepione na moment koc moim domem mokry od wylanych wspomnień wspomnienia po co człowieko­wi wspomnienia niszczą na moment wróć i powiedz coś na moment Biada temu, kto zadowolony jest z siebie; taki człowiek nigdy nie nabędzie rozumu.Biada temu, kto zadowolony jest z siebie, taki człowiek nigdy nie nabędzie rozumu.