Dobre wzruszenia, podniosłe nastroje nie lubią być samotne. Szukają otwartych ramion bodaj obcego człowieka.


dobre-wzruszenia-podniosłe-nastroje-nie-lubią-być-samotne-szukają-otwartych-ramion-bodaj-obcego-człowieka
zofia kucównadobrewzruszeniapodniosłenastrojenielubiąbyćsamotneszukająotwartychramionbodajobcegoczłowiekadobre wzruszeniapodniosłe nastrojenastroje nienie lubiąlubią byćbyć samotneszukają otwartychotwartych ramionramion bodajbodaj obcegoobcego człowiekapodniosłe nastroje nienastroje nie lubiąnie lubią byćlubią być samotneszukają otwartych ramionotwartych ramion bodajramion bodaj obcegobodaj obcego człowiekapodniosłe nastroje nie lubiąnastroje nie lubią byćnie lubią być samotneszukają otwartych ramion bodajotwartych ramion bodaj obcegoramion bodaj obcego człowiekapodniosłe nastroje nie lubią byćnastroje nie lubią być samotneszukają otwartych ramion bodaj obcegootwartych ramion bodaj obcego człowieka

Zarówno dobre i złe nastroje - przychodzą i przemijają. -Richard Carlson
zarówno-dobre-i-złe-nastroje-przychodzą-i-przemijają
Uśmiech to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka. -Henry Saka
uśmiech-to-bodaj-najkrótsza-droga-do-drugiego-człowieka
Niektórzy ludzie tak bardzo lubią dobre rady, że oprawiąjąje w ramki i wieszają na ścianie, zamiast stosować. -Gordon Dickson
niektórzy-ludzie-tak-bardzo-lubią-dobre-rady-że-oprawiąją-w-ramki-i-wieszają-na-ścianie-zamiast-stosować
Starcy lubią dawać dobre rady, aby się pocieszyć, że nie są już zdolni dawać złych przykładów. -Francois de la Rochefoucauld
starcy-lubią-dawać-dobre-rady-aby-ę-pocieszyć-że-nie-są-już-zdolni-dawać-złych-przykładów
Na samobójstwo jedynym lekarstwem jest dobroć. Ciężaru życia zbyt często nie może udźwignąć serce człowieka, które się czuje tak strasznie samotne na świecie. -Maria Grossek - Korycka
na-samobójstwo-jedynym-lekarstwem-jest-dobroć-ciężaru-życia-zbyt-często-nie-może-udźwignąć-serce-człowieka-które-ę-czuje-tak-strasznie