Dobre wzruszenia, podniosłe nastroje nie lubią być samotne. Szukają otwartych ramion bodaj obcego człowieka.


dobre-wzruszenia-podniosłe-nastroje-nie-lubią-być-samotne-szukają-otwartych-ramion-bodaj-obcego-człowieka
zofia kucównadobrewzruszeniapodniosłenastrojenielubiąbyćsamotneszukająotwartychramionbodajobcegoczłowiekadobre wzruszeniapodniosłe nastrojenastroje nienie lubiąlubią byćbyć samotneszukają otwartychotwartych ramionramion bodajbodaj obcegoobcego człowiekapodniosłe nastroje nienastroje nie lubiąnie lubią byćlubią być samotneszukają otwartych ramionotwartych ramion bodajramion bodaj obcegobodaj obcego człowiekapodniosłe nastroje nie lubiąnastroje nie lubią byćnie lubią być samotneszukają otwartych ramion bodajotwartych ramion bodaj obcegoramion bodaj obcego człowiekapodniosłe nastroje nie lubią byćnastroje nie lubią być samotneszukają otwartych ramion bodaj obcegootwartych ramion bodaj obcego człowieka

Zarówno dobre i złe nastroje - przychodzą i przemijają.spójrz na mo­je włosy bez­bar­wne potargane tak samotne spójrz na mo­je oczy bez­nadziej­nie zielone tak samotne spójrz na mo­je ręce bez­silne obumarłe tak samotne spójrz na moją duszę bez­na­miętna bezbronna tak samo samotna ta­ka sama Uśmiech to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka.Niektórzy ludzie tak bardzo lubią dobre rady, że oprawiąjąje w ramki i wieszają na ścianie, zamiast stosować.Starcy lubią dawać dobre rady, aby się pocieszyć, że nie są już zdolni dawać złych przykładów.Na samobójstwo jedynym lekarstwem jest dobroć. Ciężaru życia zbyt często nie może udźwignąć serce człowieka, które się czuje tak strasznie samotne na świecie.