Dobrem jest nie samo życie, lecz piękne życie.


dobrem-jest-nie-samo-życie-lecz-piękne-życie
senekadobremjestniesamożycieleczpiękneżyciedobrem jestjest nienie samosamo życielecz pięknepiękne życiedobrem jest niejest nie samonie samo życielecz piękne życiedobrem jest nie samojest nie samo życiedobrem jest nie samo życie

Jeśli życie jest Dobrem, Dobrem jest i śmierć, bez której nie ma życia.Nie mam cza­su na je­sien­ne smut­ki, bo życie toczy się Te­raz. Nie zna­my Jut­ra, ale wiemy o Dziś. Właśnie dzi­siaj jest dzień, żeby po­wie­dzieć so­bie, że życie jest Piękne, bo Jest. Życie jest faj­ne, bo jes­tem faj­na/faj­ny. Życie jest ra­dos­ne, bo pot­ra­fię się Uśmie­chnąć i po­dać ten pro­myk dalej.Życie nie może być ckliwe. Nasze życie to szlachetnie, swobodnie rosnące drzewo. Byłoby głupotą wieszać nań choinkowe upiększenia; i bez nich jest piękne.Życie wieczne byłoby tak samo uciążliwe, jak nie spać przez całe życie.Życie nie jest pros­te, choć mogłoby być. Nie jest spra­wied­li­we. Nie jest piękne, choć chciałoby, żebyśmy je ze ta­kie uważali. Życie to suka.Zamiast mówić, że pracujesz, powiedz polepszam swoje życie. Wówczas możesz robić to samo, ale nie tak samo.