Dobrem w dziedzinie sztuki jest to, co naśladuje przyrodę.


dobrem-w-dziedzinie-sztuki-jest-to-co-naśladuje-przyrodę
giordano brunodobremdziedziniesztukijesttoconaśladujeprzyrodędobrem ww dziedziniedziedzinie sztukisztuki jestco naśladujenaśladuje przyrodędobrem w dziedziniew dziedzinie sztukidziedzinie sztuki jestco naśladuje przyrodędobrem w dziedzinie sztukiw dziedzinie sztuki jestdobrem w dziedzinie sztuki jest

Jeśli życie jest Dobrem, Dobrem jest i śmierć, bez której nie ma życia. -Lew Tołstoj
jeśli-życie-jest-dobrem-dobrem-jest-i-śmierć-bez-której-nie-życia
Sensem sztuki jest kreowanie, a nie pouczanie, nauczanie, informowanie, moralizowanie. Z prawdziwego dzieła sztuki widz sam wyciąga sens. -Jan Cybis
sensem-sztuki-jest-kreowanie-a-nie-pouczanie-nauczanie-informowanie-moralizowanie-z-prawdziwego-dzieła-sztuki-widz-sam-wyciąga-sens
Dob­rem w dzie­dzi­nie sztu­ki jest to, co naśla­duje przyrodę. -Giordano Bruno
dob­rem-w dzie­dzi­nie-sztu­ki-jest to-co naś­duje-przyrodę
Badania w dziedzinie medycyny dokonały tak olbrzymiego postępu, że dziś - praktycznie biorąc - nikt już nie jest zdrowy. -Bertrand Russell
badania-w-dziedzinie-medycyny-dokonały-tak-olbrzymiego-postępu-że-dziś-praktycznie-biorąc-nikt-już-nie-jest-zdrowy
Przesadzamy w dziedzinie konieczności życiowych. -Janusz Detrych
przesadzamy-w-dziedzinie-koniecznoś-życiowych
W dziedzinie wydatków na lekkomyślność nie ma miejsca. -Francoise Sagan
w-dziedzinie-wydatków-na-lekkomyślność-nie-miejsca