Dobroć istnieje wcale nie po to, aby z niej korzystać.


dobroć-istnieje-wcale-nie-po-to-aby-z-niej-korzystać
michał choromańskidobroćistniejewcaleniepotoabyniejkorzystaćdobroć istniejeistnieje wcalewcale nienie poaby zz niejniej korzystaćdobroć istnieje wcaleistnieje wcale niewcale nie poaby z niejz niej korzystaćdobroć istnieje wcale nieistnieje wcale nie poaby z niej korzystaćdobroć istnieje wcale nie po

Dob­roć is­tnieje wca­le nie po to, aby z niej korzystać. -Michał Choromański
dob­roć-is­tnieje-wca­-nie po to-aby z niej-korzystać
Po to istnieje kobieta, aby mężczyzna był dzięki niej mądry. -Karl Kraus
po-to-istnieje-kobieta-aby-mężczyzna-był-dzięki-niej-mądry
Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać. -Cyceron
nie-wystarczy-zdobywać-mądroś-trzeba-jeszcze-z-niej-korzystać
Nie wys­tar­czy zdo­bywać mądrości, trze­ba jeszcze z niej korzystać. -Cyceron
nie-wys­tar­czy-zdo­bywać-mądroś-trze­ba-jeszcze-z niej-korzystać
Istota wiedzy polega na tym, by posiadając ją korzystać z niej -Konfucjusz
istota-wiedzy-polega-na-tym-by-posiadając-ją-korzystać-z-niej