Dobroć jest największym skarbem ludzkości, lecz dopiero dobroć i rozum tworzą człowieka, a wzbogacone o talent - prawdziwego artystę.


dobroć-jest-największym-skarbem-ludzkoś-lecz-dopiero-dobroć-i-rozum-tworzą-człowieka-a-wzbogacone-o-talent-prawdziwego-artystę
stanisławdobroćjestnajwiększymskarbemludzkościleczdopierodobroćrozumtworzączłowiekawzbogaconetalentprawdziwegoartystędobroć jestjest największymnajwiększym skarbemskarbem ludzkościlecz dopierodopiero dobroćdobroć ii rozumrozum tworzątworzą człowiekawzbogacone oo talenttalentprawdziwegoprawdziwego artystędobroć jest największymjest największym skarbemnajwiększym skarbem ludzkościlecz dopiero dobroćdopiero dobroć idobroć i rozumi rozum tworząrozum tworzą człowiekaa wzbogacone owzbogacone o talento talentprawdziwego artystędobroć jest największym skarbemjest największym skarbem ludzkościlecz dopiero dobroć idopiero dobroć i rozumdobroć i rozum tworząi rozum tworzą człowiekaa wzbogacone o talentwzbogacone o talentdobroć jest największym skarbem ludzkościlecz dopiero dobroć i rozumdopiero dobroć i rozum tworządobroć i rozum tworzą człowiekaa wzbogacone o talent

Kto wierzy w dobroć człowieka, ten stwarza dobroć w człowieku. -Jean Paul
kto-wierzy-w-dobroć-człowieka-ten-stwarza-dobroć-w-człowieku
Ludzie się mylą, za dobroć we mnie biorąc moje podobno dobre jakieś tam uczynki; to nie dobroć mną kieruje, lecz słabe moje nerwy. -Ignacy Paderewski
ludzie-ę-mylą-za-dobroć-we-mnie-biorąc-moje-podobno-dobre-jakieś-tam-uczynki-to-nie-dobroć-mną-kieruje-lecz-słabe-moje-nerwy
Najwyższa dobroć podobna jest wodzie. Dobroć wody polega na tym, że przynosi ona korzyści dziesiątkom tysięcy rzeczy, mimo że z nikim nie walczy. -Lao-Tse
najwyższa-dobroć-podobna-jest-wodzie-dobroć-wody-polega-na-tym-że-przynosi-ona-korzyś-dziesiątkom-tysięcy-rzeczy-mimo-że-z-nikim-nie-walczy
Dobroć jak pług orze grunt pod szczęście; szczęście jak słońce rozwija z pąka dobroć. -Eliza Orzeszkowa
dobroć-jak-pług-orze-grunt-pod-szczęście-szczęście-jak-słoń-rozwija-z-pąka-dobroć
Największym skarbem człowieka jest powściągliwy język, a największa przyjemność to posługiwanie się nim z umiarem. -Hezjod
największym-skarbem-człowieka-jest-powśągliwy-język-a-największa-przyjemność-to-posługiwanie-ę-nim-z-umiarem
Na samobójstwo jedynym lekarstwem jest dobroć. Ciężaru życia zbyt często nie może udźwignąć serce człowieka, które się czuje tak strasznie samotne na świecie. -Maria Grossek - Korycka
na-samobójstwo-jedynym-lekarstwem-jest-dobroć-ciężaru-życia-zbyt-często-nie-może-udźwignąć-serce-człowieka-które-ę-czuje-tak-strasznie