Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie.


dobroć-serca-jest-tym-czym-ciepło-słońca-ona-daje-życie
henryk sienkiewiczdobroćsercajesttymczymciepłosłońcaonadajeżyciedobroć sercaserca jestjest tymczym ciepłociepło słońcaona dajedaje życiedobroć serca jestserca jest tymczym ciepło słońcaona daje życiedobroć serca jest tym

Najwyższa dobroć podobna jest wodzie. Dobroć wody polega na tym, że przynosi ona korzyści dziesiątkom tysięcy rzeczy, mimo że z nikim nie walczy.Grzeszność jest dla człowieka tym, czym ciepło dla wosku.Grzeczność jest dla człowieka tym, czym ciepło dla wosku.Życie nie składa się tylko z wielkich poświęceń i obowiązków, ale przede wszystkim z drobiazgów. Uśmiechy i życzliwość rozdawane na co dzień są tym, co zdobywa i zatrzymuje serca, i daje pocieszenie.Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni głośno mówią.Wielu mężczyzna ma bardzo subtelny sposób krytykowania swoich żon. Wszędzie opowiadają, że to ona zrobiła go tym, czym jest.