Dobro i prawda są dla wszystkich ludzi te same - natomiast przyjemne jest dla jednego to, dla drugiego owo.


dobro-i-prawda-są-dla-wszystkich-ludzi-te-same-natomiast-przyjemne-jest-dla-jednego-to-dla-drugiego-owo
demokrytdobroprawdadlawszystkichludzitesamenatomiastprzyjemnejestjednegotodrugiegoowodobro ii prawdaprawda sąsą dladla wszystkichwszystkich ludziludzi tete samesamenatomiastnatomiast przyjemneprzyjemne jestjest dladla jednegodla drugiegodrugiego owodobro i prawdai prawda sąprawda są dlasą dla wszystkichdla wszystkich ludziwszystkich ludzi teludzi te samete samenatomiast przyjemnenatomiast przyjemne jestprzyjemne jest dlajest dla jednegodla drugiego owodobro i prawda sąi prawda są dlaprawda są dla wszystkichsą dla wszystkich ludzidla wszystkich ludzi tewszystkich ludzi te sameludzi te samenatomiast przyjemne jestnatomiast przyjemne jest dlaprzyjemne jest dla jednegodobro i prawda są dlai prawda są dla wszystkichprawda są dla wszystkich ludzisą dla wszystkich ludzi tedla wszystkich ludzi te samewszystkich ludzi te samenatomiast przyjemne jest dlanatomiast przyjemne jest dla jednego

Dla człowieka niedojrzałego znamienne jest, że pragnie on wzniośle umrzeć za jakąś sprawę; dla dojrzałego natomiast - że pragnie dla niej żyć.Autor nigdy nie wie dla kogo pisze. Czyta go tysiąc, sto tysięcy osób, ale dla kilku osób, dla jednego jest Najważniejszy.Zabójstwo - zabicie jednego człowieka przez drugiego. Są cztery rodzaje zabójstw: przestępcze, wybaczalne, słuszne i godne pochwały, jednak nie robi to żadnej różnicy dla zabitej osoby czy padła od tego typu czy tamtego - klasyfikacja istnieje dla pomocy prawnikom.Kochać jednego jest barbarzyństwem: gdyż dzieje się to ze szkoda dla wszystkich innych.Łatwiej jest być dobrym dla wszystkich niż dla kogoś.Prawda jest dla mędrca, piękno dla wrażliwego serca.