Dobro i prawda są dla wszystkich ludzi te same - natomiast przyjemne jest dla jednego to, dla drugiego owo.


dobro-i-prawda-są-dla-wszystkich-ludzi-te-same-natomiast-przyjemne-jest-dla-jednego-to-dla-drugiego-owo
demokrytdobroprawdadlawszystkichludzitesamenatomiastprzyjemnejestjednegotodrugiegoowodobro ii prawdaprawda sąsą dladla wszystkichwszystkich ludziludzi tete samesamenatomiastnatomiast przyjemneprzyjemne jestjest dladla jednegodla drugiegodrugiego owodobro i prawdai prawda sąprawda są dlasą dla wszystkichdla wszystkich ludziwszystkich ludzi teludzi te samete samenatomiast przyjemnenatomiast przyjemne jestprzyjemne jest dlajest dla jednegodla drugiego owodobro i prawda sąi prawda są dlaprawda są dla wszystkichsą dla wszystkich ludzidla wszystkich ludzi tewszystkich ludzi te sameludzi te samenatomiast przyjemne jestnatomiast przyjemne jest dlaprzyjemne jest dla jednegodobro i prawda są dlai prawda są dla wszystkichprawda są dla wszystkich ludzisą dla wszystkich ludzi tedla wszystkich ludzi te samewszystkich ludzi te samenatomiast przyjemne jest dlanatomiast przyjemne jest dla jednego

Dla człowieka niedojrzałego znamienne jest, że pragnie on wzniośle umrzeć za jakąś sprawę; dla dojrzałego natomiast - że pragnie dla niej żyć. -Wilhelm Stekel
dla-człowieka-niedojrzałego-znamienne-jest-że-pragnie-on-wznioś-umrzeć-za-jakąś-sprawę-dla-dojrzałego-natomiast-że-pragnie-dla-niej-żyć
Autor nigdy nie wie dla kogo pisze. Czyta go tysiąc, sto tysięcy osób, ale dla kilku osób, dla jednego jest Najważniejszy. -Anna Kowalska
autor-nigdy-nie-wie-dla-kogo-pisze-czyta-go-tysiąc-sto-tysięcy-osób-ale-dla-kilku-osób-dla-jednego-jest-najważniejszy
Kochać jednego jest barbarzyństwem: gdyż dzieje się to ze szkoda dla wszystkich innych. -Friedrich Nietzsche
kochać-jednego-jest-barbarzyństwem-gdyż-dzieje-ę-to-ze-szkoda-dla-wszystkich-innych
Łatwiej jest być dobrym dla wszystkich niż dla kogoś. -Aleksander Dumas Jr
Łatwiej-jest-być-dobrym-dla-wszystkich-ż-dla-kogoś
Prawda jest dla mędrca, piękno dla wrażliwego serca. -Anonim
prawda-jest-dla-mędrca-piękno-dla-wrażliwego-serca