Dobro ludu najwyższym prawem.


dobro-ludu-najwyższym-prawem
cycerondobroludunajwyższymprawemdobro luduludu najwyższymnajwyższym prawemdobro ludu najwyższymludu najwyższym prawemdobro ludu najwyższym prawem

Zdrowie chorego najwyższym prawem.Trwały i cenny owoc wychowania to cnota. Ona najwyższym dobrem i najwyższym skarbem.Nie wszystko, co jest prawem, jest z tej racji sprawiedliwe; lecz to, co sprawiedliwe, powinno stać się prawem.Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.Bóg na tym świecie oddzielił dobro od siły i dla siebie zachował dobro. Jego rozkazy mają formę próśb.Małe dobro wielkiego złego nie ozdobi ani naprawi; małe złe wielkie dobro zepsuje.