Dobro rodzi się wtedy, kiedy ludzie zapominają o sobie.


dobro-rodzi-ę-wtedy-kiedy-ludzie-zapominają-o-sobie
lew tołstojdobrorodzisięwtedykiedyludziezapominająsobiedobro rodzirodzi sięsię wtedykiedy ludzieludzie zapominajązapominają oo sobiedobro rodzi sięrodzi się wtedykiedy ludzie zapominająludzie zapominają ozapominają o sobiedobro rodzi się wtedykiedy ludzie zapominają oludzie zapominają o sobiekiedy ludzie zapominają o sobie

Ludzie, chcąc się urządzić w życiu, zapominają żyć.Z nadmiaru zła rodzi się niekiedy dobro!Ludzie są przeważnie ciekawsi kiedy nic nie robią niż wtedy kiedy robią coś.Kiedy kochamy nie potrzebujemy wiele rozumieć, co się dzieje wokół, bo wtedy wszystko dzieje się w nas samych i wtedy nawet człowiek może zamienić się w wiatr, bo zawsze kiedy kochamy, to pragniemy być lepsi niż jesteśmy.Są ludzie, których religia polega na przebaczaniu zniewag; przebaczają, ale nie zapominają ich nigdy.Ludzie pragną, aby ich szczęście było bez granic, zapominają jednak o prawach tego świata.