Dobro stoi wyżej niż piękno.


dobro-stoi-wyżej-ż-piękno
stefan Żeromskidobrostoiwyżejniżpięknodobro stoistoi wyżejwyżej niżniż pięknodobro stoi wyżejstoi wyżej niżwyżej niż pięknodobro stoi wyżej niżstoi wyżej niż pięknodobro stoi wyżej niż piękno

Dzieło sztuki stoi wyżej niż dzieło natury. -Fryderyk Hegel
dzieło-sztuki-stoi-wyżej-ż-dzieło-natury
Miłość nie tylko wyżej ceni dobro innego niż własne, ale nawet ich nie porównuje. -Thomas Merton
miłość-nie-tylko-wyżej-ceni-dobro-innego-ż-własne-ale-nawet-ich-nie-porównuje
Ce­sarz nie stoi wyżej od gramatyków. Caesar non sup­ra gram­ma­ticos. (łac.)  -Kasjusz Dion
ce­sarz-nie stoi-wyżej-od gramatyków-caesar-non-sup­ra-gram­­ticos-łac 
Wszystko podlega modzie: twórczość umysłowa nie stoi pod tym względem wyżej od kroju sukien. -Bernard Fontenelle
wszystko-podlega-modzie-twórczość-umysłowa-nie-stoi-pod-tym-względem-wyżej-od-kroju-sukien