Dobro tylko rzadko wypływa z dobrej rady.


dobro-tylko-rzadko-wypływa-z-dobrej-rady
george gordon byrondobrotylkorzadkowypływadobrejradydobro tylkotylko rzadkorzadko wypływawypływa zz dobrejdobrej radydobro tylko rzadkotylko rzadko wypływarzadko wypływa zwypływa z dobrejz dobrej radydobro tylko rzadko wypływatylko rzadko wypływa zrzadko wypływa z dobrejwypływa z dobrej radydobro tylko rzadko wypływa ztylko rzadko wypływa z dobrejrzadko wypływa z dobrej rady

Większego trzeba rozumu, aby czyjejś dobrej rady posłuchać, niż aby jej komu udzielić.Większego trzeba rozumu, aby czyjejś dobrej rady posłuchać, niż aby, jej komuś udzielić.Rady i Nie rób samemu, co można we dwoje, Takie są rady i zasady moje.Dobro to tylko to, co szlachetne, zło to tylko to, co haniebne.Zazwyczaj prosi się o rady, by ich nie słuchać albo jeśli się ich słucha, to po to jedynie, by móc się gniewać później na tego, kto rady udzielił.Bóg na tym świecie oddzielił dobro od siły i dla siebie zachował dobro. Jego rozkazy mają formę próśb.