Dobry dyplomata improwizuje to, co ma powiedzieć oraz dokładnie przygotowuje to, co ma przemilczeć.


dobry-dyplomata-improwizuje-to-co-powiedzieć-oraz-dokładnie-przygotowuje-to-co-przemilczeć
charles maurice talleyrand - perigorddobrydyplomataimprowizujetocopowiedziećorazdokładnieprzygotowujeprzemilczećdobry dyplomatadyplomata improwizujeco mama powiedziećoraz dokładniedokładnie przygotowujeco mama przemilczećdobry dyplomata improwizujeco ma powiedziećma powiedzieć orazpowiedzieć oraz dokładnieoraz dokładnie przygotowujeco ma przemilczećco ma powiedzieć orazma powiedzieć oraz dokładniepowiedzieć oraz dokładnie przygotowujeco ma powiedzieć oraz dokładniema powiedzieć oraz dokładnie przygotowuje

Człowiek to takie Zwierzę, które ma tak ogromne możliwości rozwoju, że nigdy nie może o sobie powiedzieć, że jest za mądry, za dobry lub za doskonały.Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeśli to możliwe, powiedzieć parę rozsądnych słów.Kiedy dyplomata mówi Dobry słuchacz ma więcej przyjaciół niż dobry mówca.Jedna zmiana przygotowuje drugą.Co in­ne­go jest uk­ryć, co in­ne­go przemilczeć.