Dobry komplement to nie ten, który słodki, lecz ten, który prawdziwy.


dobry-komplement-to-nie-ten-który-słodki-lecz-ten-który-prawdziwy
ewa glińskadobrykomplementtonietenktórysłodkileczprawdziwydobry komplementnie tenktóry słodkilecz tenktóry prawdziwykomplement to niedobry komplement to niekomplement to nie tendobry komplement to nie ten

Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha. -Platon
miarą-mowy-nie-jest-ten-który-mówi-lecz-ten-który-słucha
Każdy człowiek trzy charaktery: ten, który ukazuje, ten, który i ten, w który wierzy, że ma. -A. Karr
każdy-człowiek-trzy-charaktery-ten-który-ukazuje-ten-który-i-ten-w-który-wierzy-że
Mądry jest nie ten, który martwi się z powodu niedostatku, lecz ten, który cieszy się z tego, co ma. -Demokryt
mądry-jest-nie-ten-który-martwi-ę-z-powodu-niedostatku-lecz-ten-który-cieszy-ę-z-tego-co
Wolny lud to bynajmniej nie ten, który ma taką lub inną formę rządu, lecz ten, który cieszy się formą rządu ustanowioną przez prawo. -Montesquieu
wolny-lud-to-bynajmniej-nie-ten-który-taką-lub-inną-formę-rzą-lecz-ten-który-cieszy-ę-formą-rzą-ustanowioną-przez-prawo
Oryginalny pisarz to ten, który nikogo nie naśladuje, lecz ten, który nikogo naśladować nie potrafi. -Anonim
oryginalny-pisarz-to-ten-który-nikogo-nie-naśladuje-lecz-ten-który-nikogo-naśladować-nie-potrafi
Prawdziwy dżentelmen to ten, który broni kobiety przed samym sobą. -Władysław Piekarski
prawdziwy-dżentelmen-to-ten-który-broni-kobiety-przed-samym-sobą