Dobry sprzedawca właściwie nic nie sprzedaje. Spełnia on rolę doradcy, a przy okazji może dostarczyć pożądany towar.


dobry-sprzedawca-właściwie-nic-nie-sprzedaje-spełnia-on-rolę-doradcy-a-przy-okazji-może-dostarczyć-pożądany-towar
adam ygnasikdobrysprzedawcawłaściwienicniesprzedajespełniaonrolędoradcyprzyokazjimożedostarczyćpożądanytowardobry sprzedawcasprzedawca właściwiewłaściwie nicnic nienie sprzedajespełnia onon rolęrolę doradcyprzy okazjiokazji możemoże dostarczyćdostarczyć pożądanypożądany towardobry sprzedawca właściwiesprzedawca właściwie nicwłaściwie nic nienic nie sprzedajespełnia on rolęon rolę doradcya przy okazjiprzy okazji możeokazji może dostarczyćmoże dostarczyć pożądanydostarczyć pożądany towardobry sprzedawca właściwie nicsprzedawca właściwie nic niewłaściwie nic nie sprzedajespełnia on rolę doradcya przy okazji możeprzy okazji może dostarczyćokazji może dostarczyć pożądanymoże dostarczyć pożądany towardobry sprzedawca właściwie nic niesprzedawca właściwie nic nie sprzedajea przy okazji może dostarczyćprzy okazji może dostarczyć pożądanyokazji może dostarczyć pożądany towar

Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego Wyob­raźnia to piękna rzecz. Spełnia marze­nia, których nie spełnia życie. {z mo­jego mob­lo; 15.11.2014} Interes przemawia wszystkimi językami i odgrywa wszystkie role, nawet rolę bezinteresowności.Jesteśmy tym, czym są role, jakie odgrywamy, więc powinniśmy starannie dobierać role.Nienawiść: uczucie powstające przy okazji zetknięcia się z objawami wyższości innych.