Dobrych uczynków nikt nie pamięta, złych nikt nie zapomina.


dobrych-uczynków-nikt-nie-pamię-złych-nikt-nie-zapomina
diana de poitiersdobrychuczynkówniktniepamiętazłychzapominadobrych uczynkówuczynków niktnikt nienie pamiętazłych niktnikt nienie zapominadobrych uczynków niktuczynków nikt nienikt nie pamiętazłych nikt nienikt nie zapominadobrych uczynków nikt nieuczynków nikt nie pamiętazłych nikt nie zapominadobrych uczynków nikt nie pamięta

Dobrych ludzi nikt nie zapomina.Próżność jest źródłem wszystkich złych, lecz również niemal wszystkich dobrych uczynków.Dob­rych ludzi nikt nie zapomina.Miernych poetów nikt nie zna, dobrych - niewielu.Bo nikt nie spoj­rzy na Ciebie z ta­kim blas­kiem w oku, nikt nie da Ci ty­le ciepła i miłości, nikt nie zro­zumie Cię tak jak ona. Ma­mo, żad­ne słowo nie od­da te­go ile dla mnie znaczysz.Nie zobawy przed karą, lecz z poczucia obowiązku należy wystrzegać się złych uczynków.