Dobrym krytykiem jest ten, kto opowiada o przygodach swej duszy pośród arcydzieł.


dobrym-krytykiem-jest-ten-kto-opowiada-o-przygodach-swej-duszy-pośród-arcydzieł
anatol francedobrymkrytykiemjesttenktoopowiadaprzygodachswejduszypośródarcydziełdobrym krytykiemkrytykiem jestjest tenkto opowiadaopowiada oo przygodachprzygodach swejswej duszyduszy pośródpośród arcydziełdobrym krytykiem jestkrytykiem jest tenkto opowiada oopowiada o przygodacho przygodach swejprzygodach swej duszyswej duszy pośródduszy pośród arcydziełdobrym krytykiem jest tenkto opowiada o przygodachopowiada o przygodach swejo przygodach swej duszyprzygodach swej duszy pośródswej duszy pośród arcydziełkto opowiada o przygodach swejopowiada o przygodach swej duszyo przygodach swej duszy pośródprzygodach swej duszy pośród arcydzieł

Dobrym krytykiem jest ten, który opowiada o przygodach swej duszy wśród arcydzieł.Dob­rym kry­tykiem jest ten, kto opo­wiada o przy­godach swej duszy pośród arcydzieł.Krytykiem jest każdy, kto książkę przeczytał, a nawet ten, kto tylko słyszał o niej.Krytykiem jest ten, kto swe własne wrażenia piękna umie w odmiennej wyrazić formie, nowy im nadać kształt.Kto kochając nie szuka miłości dla własnych celów, kto jest najbardziej sobą wtedy, gdy jest najgłębiej drugim, czyjej duszy nie skaziła żadna sztuczność i wymuszoność, kto jest dość silny i dość pierwotny, aby oddać się całym sobą; kto na drodze swego życia spotkał takiego człowieka - ten żył naprawdę.Liderem jest ten, za kim pójdą inni, liderem jest ten, kto potrafi służyć ludziom, liderem jest ten, kto w każdej zmianie widzi szanse, liderem jest ten, kto zwykłe kontakty zamienia w przyjaźnie!