Dobrymi cytatami nie tylko piekło jest wybrukowane.


dobrymi-cytatami-nie-tylko-piekło-jest-wybrukowane
renata szuman - fikusdobrymicytataminietylkopiekłojestwybrukowanedobrymi cytatamicytatami nienie tylkotylko piekłopiekło jestjest wybrukowanedobrymi cytatami niecytatami nie tylkonie tylko piekłotylko piekło jestpiekło jest wybrukowanedobrymi cytatami nie tylkocytatami nie tylko piekłonie tylko piekło jesttylko piekło jest wybrukowanedobrymi cytatami nie tylko piekłocytatami nie tylko piekło jestnie tylko piekło jest wybrukowane

Piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami.Dob­ry­mi chęciami piekło jest wybrukowane.Niedyskrecją męską wybrukowane jest piekło.Piekło literatury wybrukowane jest szlachetnymi intencjami.Tylko kwiaty dzielą się swoim zapachem ze wszystkimi - i z dobrymi, i ze złymi; ludzie nie - mogliby się rozchorować.Gdziekol­wiek zwrócę lot, tam cze­kać będzie Gniew nies­kończo­ny, nies­kończo­na rozpacz! Gdziekol­wiek zwrócę lot, tam wszędzie piekło. Piekło jest we mnie, a na dnie otchłani Głębsza, ziejąca cze­luść się otwarła, Przy której piekło dręczące jest niebem.