Dobrze, że serce naiwne, a rozum nie.


dobrze-że-serce-naiwne-a-rozum-nie
anatol francedobrzeżesercenaiwnerozumnieże serceserce naiwnerozum nieże serce naiwnea rozum nie

Dobrze, gdy serce jest naiwne, a rozum nie.Prasa unicestwia ludzi, wyniszcza duszę, serce, honor, rozum - o! rozum przede wszystkim.Serce ma swój porządek, rozum ma swój, płynące z zasad i dowodów; serce ma inny.Serce ma swoje racje, których rozum nie zna.Nie chodzi o to, by rozum Serce wystrychnie zawsze rozum na dudka.