Dobrze będzie dla ciebie, synu, ochrzcić się dobrowolnie na swojej ziemi, abyś nie był przymusem ochrzczony na ziemi cudzej. - arcybiskup morawski


dobrze-będzie-dla-ciebie-synu-ochrzcić-ę-dobrowolnie-na-swojej-ziemi-abyś-nie-był-przymusem-ochrzczony-na-ziemi-cudzej-arcybiskup-morawski
metodydobrzebędziedlaciebiesynuochrzcićsiędobrowolnienaswojejziemiabyśniebyłprzymusemochrzczonyziemicudzejarcybiskupmorawskidobrze będziebędzie dladla ciebieochrzcić sięsię dobrowolniedobrowolnie nana swojejswojej ziemiabyś nienie byłbył przymusemprzymusem ochrzczonyochrzczony nana ziemiziemi cudzejarcybiskuparcybiskup morawskidobrze będzie dlabędzie dla ciebieochrzcić się dobrowolniesię dobrowolnie nadobrowolnie na swojejna swojej ziemiabyś nie byłnie był przymusembył przymusem ochrzczonyprzymusem ochrzczony naochrzczony na ziemina ziemi cudzejarcybiskup morawskidobrze będzie dla ciebieochrzcić się dobrowolnie nasię dobrowolnie na swojejdobrowolnie na swojej ziemiabyś nie był przymusemnie był przymusem ochrzczonybył przymusem ochrzczony naprzymusem ochrzczony na ziemiochrzczony na ziemi cudzejochrzcić się dobrowolnie na swojejsię dobrowolnie na swojej ziemiabyś nie był przymusem ochrzczonynie był przymusem ochrzczony nabył przymusem ochrzczony na ziemiprzymusem ochrzczony na ziemi cudzej

Kwiaty na ziemi, słońce na niebie, miłość i podpis - tylko dla Ciebie. -Anonim
kwiaty-na-ziemi-słoń-na-niebie-miłość-i-podpis-tylko-dla-ciebie
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi. - homilia na Placu Zwycięstwa, czerwiec 1979 -Jan Paweł II
niech-zstąpi-duch-twój-i-odnowi-oblicze-ziemi-tej-ziemi-homilia-na-placu-zwycięstwa-czerwiec-1979