Dobrze, gdy serce jest naiwne, a rozum nie.


dobrze-gdy-serce-jest-naiwne-a-rozum-nie
anatol francedobrzegdysercejestnaiwnerozumniegdy serceserce jestjest naiwnerozum niegdy serce jestserce jest naiwnea rozum niegdy serce jest naiwne

Prasa unicestwia ludzi, wyniszcza duszę, serce, honor, rozum - o! rozum przede wszystkim. -Stanisław Przybyszewski
prasa-unicestwia-ludzi-wyniszcza-duszę-serce-honor-rozum-o-rozum-przede-wszystkim
Gdy serce raz zostało zdobyte, rozum wyrzucono za drzwi. -George Sand
gdy-serce-raz-zostało-zdobyte-rozum-wyrzucono-za-drzwi
Serce jest starsze i ma pierwszy głos, rozum jest młodszy, ale gdy dojrzeje, ma prawo głos zabierać i radzić. -Karol Juliusz Weber
serce-jest-starsze-i-pierwszy-głos-rozum-jest-młodszy-ale-gdy-dojrzeje-prawo-głos-zabierać-i-radzić
Serce ma swój porządek, rozum ma swój, płynące z zasad i dowodów; serce ma inny. -Blaise Pascal
serce-swój-porządek-rozum-swój-płyną-z-zasad-i-dowodów-serce-inny
Serce ma swoje racje, których rozum nie zna. -Blaise Pascal
serce-swoje-racje-których-rozum-nie-zna