Dobrze myśleć i czynić to za mało, najlepiej widzieć innych, którzy korzystają z dobrego przykładu.


dobrze-myść-i-czynić-to-za-ło-najlepiej-widzieć-innych-którzy-korzystają-z-dobrego-przykładu
doug hortondobrzemyślećczynićtozamałonajlepiejwidziećinnychktórzykorzystajądobregoprzykładudobrze myślećmyśleć ii czynićza małonajlepiej widziećwidzieć innychktórzy korzystająkorzystają zz dobregodobrego przykładudobrze myśleć imyśleć i czynićczynić to zanajlepiej widzieć innychktórzy korzystają zkorzystają z dobregoz dobrego przykładudobrze myśleć i czynići czynić to zaczynić to za małoktórzy korzystają z dobregokorzystają z dobrego przykładumyśleć i czynić to zai czynić to za małoktórzy korzystają z dobrego przykładu

Niewiele jest rzeczy, które można porównać z nudą dobrego przykładu.Większość ludzi jest zbyt tchórzliwa, by czynić coś złego i zbyt słaba, by czynić coś dobrego.Dusza smakuje tyle rozkoszy w panowaniu nad innymi duszami] ci nawet, którzy kochają dobro, tak bardzo kochają siebie samych, iż nie ma nikogo, kto by, na swoje nieszczęście, nie musiał się mieć na baczności przed swymi dobrymi intencjami: i w istocie, nasze uczynki zależą od tylu rzeczy, że tysiąc razy łatwiej jest czynić dobro, niż dobrze je czynić.Także w miłości: jedni korzystają z własnego warsztatu, drudzy z salonu mody, inni - z usług dobrego fachowca, a pozostali - z komisu.Cza­sem war­to coś prze­myśleć, a nie tyl­ko po­myśleć o czymś, bo to za mało.Ksiądz bez dobrego przykładu, mieszek bez pieniędzy, senator bez rozsądku - jednej wagi.