Dobrze pisać, to znaczy czynić myśl widzialną.


dobrze-pisać-to-znaczy-czynić-myśl-widzialną
ambrose biercedobrzepisaćtoznaczyczynićmyślwidzialnądobrze pisaćznaczy czynićczynić myślmyśl widzialnąznaczy czynić myślczynić myśl widzialnąznaczy czynić myśl widzialną

Dobrze pisać znaczy czynić myśl widzialną.Dob­rze pi­sać, to znaczy czy­nić myśl widzialną.Pisać - znaczy to czynić się zrozumiałym.Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.Dużo to nie znaczy dobrze, ale dobrze znaczy dużo.Kochać znaczy czynić dobro.