Dobrze pisać znaczy czynić myśl widzialną.


dobrze-pisać-znaczy-czynić-myśl-widzialną
ambrose biercedobrzepisaćznaczyczynićmyślwidzialnądobrze pisaćpisać znaczyznaczy czynićczynić myślmyśl widzialnądobrze pisać znaczypisać znaczy czynićznaczy czynić myślczynić myśl widzialnądobrze pisać znaczy czynićpisać znaczy czynić myślznaczy czynić myśl widzialnądobrze pisać znaczy czynić myślpisać znaczy czynić myśl widzialną

Dobrze pisać, to znaczy czynić myśl widzialną.Dob­rze pi­sać, to znaczy czy­nić myśl widzialną.Pisać - znaczy to czynić się zrozumiałym.Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.Dużo to nie znaczy dobrze, ale dobrze znaczy dużo.Kochać znaczy czynić dobro.