Dobrze wychowanych ludzi można poznać po tym, ze źle wychowanych ludzi traktują oni jak dobrze wychowanych...


dobrze-wychowanych-ludzi-można-poznać-po-tym-ze-ź-wychowanych-ludzi-traktują-oni-jak-dobrze-wychowanych
wilkie wendelldobrzewychowanychludzimożnapoznaćpotymzeźletraktująonijakdobrzewychowanychdobrze wychowanychwychowanych ludziludzi możnamożna poznaćpoznać popo tymze źleźle wychowanychwychowanych ludziludzi traktujątraktują onioni jakjak dobrzedobrze wychowanychdobrze wychowanych ludziwychowanych ludzi możnaludzi można poznaćmożna poznać popoznać po tymze źle wychowanychźle wychowanych ludziwychowanych ludzi traktująludzi traktują onitraktują oni jakoni jak dobrzejak dobrze wychowanychdobrze wychowanych ludzi możnawychowanych ludzi można poznaćludzi można poznać pomożna poznać po tymze źle wychowanych ludziźle wychowanych ludzi traktująwychowanych ludzi traktują oniludzi traktują oni jaktraktują oni jak dobrzeoni jak dobrze wychowanychdobrze wychowanych ludzi można poznaćwychowanych ludzi można poznać poludzi można poznać po tymze źle wychowanych ludzi traktująźle wychowanych ludzi traktują oniwychowanych ludzi traktują oni jakludzi traktują oni jak dobrzetraktują oni jak dobrze wychowanych

Lubię dobrze wychowanych ludzi, wolałbym jednak lepiej naród wychowany.Wielu ludzi jest zbyt dobrze wychowanych na to, aby mówić z pełnymi ustami. Ale nie przeszkadza im to jednak czynić z absolutnie pustą głową.Źle mnie w złych ludzi tłumie, Płaczę, a oni szydzą; Mówię, nikt nie rozumie; Widzę, oni nie widzą! Panuje ostra konkurencja jeżeli dziewczyna będzie grymasić, a nie ma za sobą specjalnych atutów, znajdzie się zaraz inna, mniej wybredna. Liczba kandydatów do zmniejsza się też o sporą liczbę samotnych kobiet, które - zazdrosne o swych mężczyzn , niejednokrotnie wychowanych rzeczywiście z wielkim trudem - z energią godną lepszej sprawy bronią synów przed ożenieniem się, obrzydzając kolejne kandydatki albo nawet samą instytucję małżeństwa.Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych.Traktujmy ludzi dobrze: traktujmy ich, jak gdyby byli autentyczni; może są.