Dobrzy ludzie mają moc - mogą żyć jeszcze po śmierci w niejednym wspomnieniu.


dobrzy-ludzie-mają-moc-mogą-żyć-jeszcze-po-śmierci-w-niejednym-wspomnieniu
trygve gulbranssendobrzyludziemająmocmogążyćjeszczepośmierciniejednymwspomnieniudobrzy ludzieludzie mająmają mocmocmogąmogą żyćżyć jeszczejeszcze popo śmierciśmierci ww niejednymniejednym wspomnieniudobrzy ludzie mająludzie mają mocmają mocmogą żyćmogą żyć jeszczeżyć jeszcze pojeszcze po śmiercipo śmierci wśmierci w niejednymw niejednym wspomnieniudobrzy ludzie mają mocludzie mają mocmogą żyć jeszczemogą żyć jeszcze pożyć jeszcze po śmiercijeszcze po śmierci wpo śmierci w niejednymśmierci w niejednym wspomnieniudobrzy ludzie mają mocmogą żyć jeszcze pomogą żyć jeszcze po śmierciżyć jeszcze po śmierci wjeszcze po śmierci w niejednympo śmierci w niejednym wspomnieniu

Wbrew wszystkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi serca naprawdę dobrzy.Dobrzy ludzie są dobrzy dlatego, że uzyskali wiedzę przez doznawanie porażek.Wbrew wszys­tkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi ser­ca nap­rawdę dobrzy.Dziwne, że ludzie mogą myśleć o śmierci, kiedy jest tyle do zrobienia w życiu.Moc­no złapać Cię za dłoń Chcę Moc­no złapać Cię za dłoń I za serce Pełne uczucia Chcę je moc­no złapać Pocałować Po­tem rzucić I zdeptać Jeszcze moc­niej od uścisku Jeszcze moc­niej od pocałunku Jeszcze moc­niej od uczucia Zos­ta­wić je krwawiące Jak Ty Cierpiące Jak Ty Jes­tem bestią Ukarz mnie Sztu­ka jeszcze ni­komu nie po­mogła(...) Ludzie nie mają z niej kon­kret­ne­go pożyt­ku: nie mogą jej zjeść, nie zastąpi im mie­szka­nia ani pożywienia, a jeśli są chorzy, nie jest w sta­nie ich uleczyć.