Dobrzy ludzie nigdy o siebie nie dbają. Tak jakby naprawdę nie byli dla tego świata.


dobrzy-ludzie-nigdy-o-siebie-nie-dbają-tak-jakby-naprawdę-nie-byli-dla-tego-świata
maria dąbrowskadobrzyludzienigdysiebieniedbajątakjakbynaprawdębylidlategoświatadobrzy ludzieludzie nigdynigdy oo siebiesiebie nienie dbajątak jakbyjakby naprawdęnaprawdę nienie bylibyli dladla tegotego światadobrzy ludzie nigdyludzie nigdy onigdy o siebieo siebie niesiebie nie dbajątak jakby naprawdęjakby naprawdę nienaprawdę nie bylinie byli dlabyli dla tegodla tego światadobrzy ludzie nigdy oludzie nigdy o siebienigdy o siebie nieo siebie nie dbajątak jakby naprawdę niejakby naprawdę nie bylinaprawdę nie byli dlanie byli dla tegobyli dla tego światadobrzy ludzie nigdy o siebieludzie nigdy o siebie nienigdy o siebie nie dbajątak jakby naprawdę nie bylijakby naprawdę nie byli dlanaprawdę nie byli dla tegonie byli dla tego świata

Dob­rzy ludzie nig­dy o siebie nie dbają. Tak jak­by nap­rawdę nie by­li dla te­go świata.Ludzie nigdy nie są tak dobrzy ani tak źli jak ich opinie.Dziewczyna winna tak postępować, jakby ludzie na nią patrzyli, a gdy ludzie patrzą tak, jakby jej nikt nie widział.Nie mówi­my do siebie nie dla­tego, że nie ma­my nic do po­wie­dze­nia, ale dla­tego, że nie mu­simy nic mówić – bo tak by­wa między dwoj­giem ludzi, którzy są dla siebie pier­wszym wspomnieniem.Wiedziała, że ludzie tego świata chodzą w zbroi egotyzmu, pijani samouwielbieniem, spragnieni komplementów, mało słysząc z tego, co się do nich mówi, niewzruszeni wypadkami, które spotykają ich najbliższych przyjaciół, w strachu przed wszelkimi apelami, które wymagałyby od nich jakiś ofiar. Tacy byli synowie Adama od Chin do Peru. A gdy jej myśli osiągały ten punkt, napełniał ją wstyd, ponieważ wiedziała, że ona również grzeszy i choć jej miłość do córki jest wystarczająco wielka, by zawierać wszystkie odcienie miłości, ma ona jednak pewien cień tyranii: marquesa kochała swą córkę nie dla niej, lecz dla siebie samej.Kto się zbliża, tego nie odpychajcie, a kto odchodzi, tego nie zatrzymujcie, kto wraca, tego przyjmujcie tak, jakby się nigdy nie oddalał.