Dobrzy ludzie są dobrzy dlatego, że uzyskali wiedzę przez doznawanie porażek.


dobrzy-ludzie-są-dobrzy-dlatego-że-uzyskali-wiedzę-przez-doznawanie-porażek
william saroyandobrzyludziedobrzydlategożeuzyskaliwiedzęprzezdoznawanieporażekdobrzy ludzieludzie sąsą dobrzydobrzy dlategoże uzyskaliuzyskali wiedzęwiedzę przezprzez doznawaniedoznawanie porażekdobrzy ludzie sąludzie są dobrzysą dobrzy dlategoże uzyskali wiedzęuzyskali wiedzę przezwiedzę przez doznawanieprzez doznawanie porażekdobrzy ludzie są dobrzyludzie są dobrzy dlategoże uzyskali wiedzę przezuzyskali wiedzę przez doznawaniewiedzę przez doznawanie porażekdobrzy ludzie są dobrzy dlategoże uzyskali wiedzę przez doznawanieuzyskali wiedzę przez doznawanie porażek

W swej większości ludzie pragną być dobrzy, ale nie za dobrzy i nie zawsze. -George Orwell
w-swej-większoś-ludzie-pragną-być-dobrzy-ale-nie-za-dobrzy-i-nie-zawsze
Dobrzy ludzie są mniej dobrzy, a źli ludzie są mniej źli, niż to się wydaje. -Samuel Coleridge
dobrzy-ludzie-są-mniej-dobrzy-a-źli-ludzie-są-mniej-źli-ż-to-ę-wydaje
Jeśli ludzie bywają dobrzy tylko dlatego, że boją się kary i oczekują nagrody, to jest to powód do zmartwienia. -Albert Einstein
jeśli-ludzie-bywają-dobrzy-tylko-dlatego-że-boją-ę-kary-i-oczekują-nagrody-to-jest-to-powód-do-zmartwienia
Jeśli ludzie bywają dobrzy tylko dlatego, że boją się kary i ocze­kują nagrody, to jest to powód do zmartwienia. -Albert Einstein
jeśli-ludzie-bywają-dobrzy-tylko-dlatego-że-boją-ę-kary-i-ocze­kują-nagrody-to-jest-to-powód-do-zmartwienia
Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury. -Demokryt
ludzie-stają-ę-dobrzy-przez-ćwiczenie-i-praktykowanie-dobroci-rzadko-zdarza-ę-człowiek-dobry-z-natury
Wielcy ludzie i dobrzy ludzie to rzadko ci sami. -Anonim
wielcy-ludzie-i-dobrzy-ludzie-to-rzadko-sami