Dobrzy ludzie są szczęśliwi, a źli nieszczęśliwi.


dobrzy-ludzie-są-szczęśliwi-a-źli-nieszczęśliwi
sokratesdobrzyludzieszczęśliwiźlinieszczęśliwidobrzy ludzieludzie sąsą szczęśliwiźli nieszczęśliwidobrzy ludzie sąludzie są szczęśliwia źli nieszczęśliwidobrzy ludzie są szczęśliwi

Dobrzy ludzie są mniej dobrzy, a źli ludzie są mniej źli, niż to się wydaje.Ludzie nader rzadko potrafią być całkiem źli albo całkiem dobrzy.Ludzie nigdy nie są tak dobrzy ani tak źli jak ich opinie.Ludzie będą zaw­sze dla ciebie źli, jeżeli ko­nie­czność nie zmu­si ich do te­go, by by­li dobrzy.Kiedy jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy zawsze dobrzy lecz kiedy jesteśmy dobrzy, nie zawsze jesteśmy szczęśliwi.Zło płynie niemal zawsze z niewiedzy, dobra wola zaś może wyrządzić tyleż szkód, co niegodziwość, jeśli nie jest oświecona. Ludzie są raczej dobrzy, niż źli, i w gruncie rzeczy nie o to chodzi.