Dog­mat to nic in­ne­go, jak wy­raźny za­kaz myślenia.


dog­mat-to nic-in­ne­go-jak wy­raźny-za­kaz-myślenia
ludwig andreas feuerbachdog­matto nicin­ne­gojak wy­raźnyza­kazmyśleniadog­mat to nicto nic in­ne­gojak wy­raźny za­kazza­kaz myśleniadog­mat to nic in­ne­gojak wy­raźny za­kaz myślenia

Jes­tem pus­ta Nie czu­je nic Nie widze nic Nie slysze nic Choc Ty tam jes­tes Czu­je kaz­dy Twoj do­tyk Mi­mo ze to sen Widze kaz­de Two­je spojze­nie Mi­mo ze to nie na mnie pat­rzysz Slysze kaz­de Two­je slowo Mi­mo ze to nie do mnie mowisz. Cze­kam na dzien Kiedy przes­ta­ne byc pus­ta Mi­losc przyj­dzie Bol odej­dzie Za­pom­ne Lub be­de trwac w Tobie Im in­tensyw­niej­sza była re­ligij­ność da­nego ok­re­su his­to­rii, im głębsza wiara w dog­mat, tym większe było ok­ru­cieństwo i tym gor­szy ogólny stan rzeczy.Po­każ mi siebie, dość już tej szaty Po­każ mi proszę blask Two­je­go ciała. Spraw by me no­gi były jak z waty. Spraw by reszta liczyć się przestała Dogmat to nic innego jak wyraźny zakaz myślenia.Nie ma nic piękniejszego jak człowiek czynu zdolny do myślenia i czucia.Pi­sanie na te­mat mu­zyki jest jak tańcze­nie na te­mat architektury.