Dogmat to nic innego jak wyraźny zakaz myślenia.


dogmat-to-nic-innego-jak-wyraźny-zakaz-myślenia
anonimdogmattonicinnegojakwyraźnyzakazmyślenianic innegoinnego jakjak wyraźnywyraźny zakazzakaz myśleniadogmat to nicnic innego jakinnego jak wyraźnyjak wyraźny zakazwyraźny zakaz myśleniadogmat to nic innegonic innego jak wyraźnyinnego jak wyraźny zakazjak wyraźny zakaz myśleniadogmat to nic innego jaknic innego jak wyraźny zakazinnego jak wyraźny zakaz myślenia

Dog­mat to nic in­ne­go, jak wy­raźny za­kaz myślenia.żakaz w sobie nie ma nic nowego, wszak już w raju było jedno drzewo zakazane.Nie ma nic piękniejszego jak człowiek czynu zdolny do myślenia i czucia.Prawdziwa i najwyższa sprawiedliwość to nic innego jak miłość.Miłość to nic innego, jak sympatia, która opanowała wyobraźnię.Cóż to takiego wiedza? Nic innego jak zapisane doświadczenie.