Dogmat to nic innego jak wyraźny zakaz myślenia.


dogmat-to-nic-innego-jak-wyraźny-zakaz-myślenia
anonimdogmattonicinnegojakwyraźnyzakazmyślenianic innegoinnego jakjak wyraźnywyraźny zakazzakaz myśleniadogmat to nicnic innego jakinnego jak wyraźnyjak wyraźny zakazwyraźny zakaz myśleniadogmat to nic innegonic innego jak wyraźnyinnego jak wyraźny zakazjak wyraźny zakaz myśleniadogmat to nic innego jaknic innego jak wyraźny zakazinnego jak wyraźny zakaz myślenia

Dog­mat to nic in­ne­go, jak wy­raźny za­kaz myślenia. -Ludwig Andreas Feuerbach
dog­mat-to nic-in­ne­go-jak wy­raźny-za­kaz-myślenia
żakaz w sobie nie ma nic nowego, wszak już w raju było jedno drzewo zakazane. -Alojzy Żółkowski
żakaz-w-sobie-nie-nic-nowego-wszak-już-w-raju-było-jedno-drzewo-zakazane
Nie ma nic piękniejszego jak człowiek czynu zdolny do myślenia i czucia. -Henryk Elzenberg
nie-nic-piękniejszego-jak-człowiek-czynu-zdolny-do-myślenia-i-czucia
Prawdziwa i najwyższa sprawiedliwość to nic innego jak miłość. -Karel Capek
prawdziwa-i-najwyższa-sprawiedliwość-to-nic-innego-jak-miłość
Miłość to nic innego, jak sympatia, która opanowała wyobraźnię. -Ewa Kuligowska
miłość-to-nic-innego-jak-sympatia-która-opanowała-wyobraźę
Cóż to takiego wiedza? Nic innego jak zapisane doświadczenie. -Thomas Carlyle
cóż-to-takiego-wiedza-nic-innego-jak-zapisane-doświadczenie