Dojrzałej kobiecie przydać piękna może już jedynie oko zakochanego mężczyzny.


dojrzałej-kobiecie-przydać-piękna-może-już-jedynie-oko-zakochanego-mężczyzny
urszula koziołdojrzałejkobiecieprzydaćpięknamożejużjedynieokozakochanegomężczyznydojrzałej kobieciekobiecie przydaćprzydać pięknapiękna możemoże jużjuż jedyniejedynie okooko zakochanegozakochanego mężczyznydojrzałej kobiecie przydaćkobiecie przydać pięknaprzydać piękna możepiękna może jużmoże już jedyniejuż jedynie okojedynie oko zakochanegooko zakochanego mężczyznydojrzałej kobiecie przydać pięknakobiecie przydać piękna możeprzydać piękna może jużpiękna może już jedyniemoże już jedynie okojuż jedynie oko zakochanegojedynie oko zakochanego mężczyznydojrzałej kobiecie przydać piękna możekobiecie przydać piękna może jużprzydać piękna może już jedyniepiękna może już jedynie okomoże już jedynie oko zakochanegojuż jedynie oko zakochanego mężczyzny

Żadnego mężczyzny tak sobie kobieta nie ceni jak tego, który kocha się w niej bez wzajemności. Kobieta może ścierpieć stratę kochanka, ale jej miłość własna nie pogodziłaby się nigdy z utratą mężczyzny wiernego, oddanego, zakochanego w niej bez wzajemności.Jedynactwo zaś sprawia, że młoda dziewczyna uważająca siebie za centrum świata, z trudem tylko może zrozumieć wymagania stawiane jej już jako kobiecie. Wyraża się niemal z reguły w nieprawidłowym stosunku do mężczyzny, z którym się związała .Dla zakochanego uścisk miłosny to jakby monada. Istnieje takie instynktowne odczucie, w każdym razie u mężczyzn, że ich własny gest miłosny wobec kobiety uświęca ją, podczas gdy gest innego mężczyzny kala ją i poniża. Już sama myśl o tym staje się pęknięciem w monadzie uścisku miłosnego.Człowiek, które­go wie­dzie poczu­cie piękna, prze­mieni przy­pad­ko­wy zbieg oko­liczności w mo­tyw, który już po­zos­ta­nie w kom­po­zyc­ji je­go życia.Lustro to najlepsze miejsce dla ogłoszeń, żeby wpadły w oko kobiecie.Ucz się młodzieńcze wszys­tkiego, co ja­ko mężowi może ci się przydać.