Dojrzewać do ubóstwa. To wielki zysk.


dojrzewać-do-ubóstwa-to-wielki-zysk
anna kamieńskadojrzewaćdoubóstwatowielkizyskdojrzewać dodo ubóstwawielki zyskdojrzewać do ubóstwa

Istnieć, znaczy zmieniać się, zmieniać się to dojrzewać, dojrzewać zaś to nieskończenie zmieniać siebie samego. .Wielki poeta to człowiek, który ma tak wielkie serce, że nie pomniejsza go wielki mózg.Człowiek prawdziwie wielki jest tak wielki, że musi się ugiąć przechodząc przez bramę śmierci.Bez radości nie może w nas prawdziwie dojrzewać wieczne piękno.Nigdy nie chodzi o to jak wielki jest problem – liczy się tylko, jak wielki jesteś ty!Pieniądze ułatwiają znoszenie ubóstwa.