Dom to nie bieliźniarka ani ptak w klatce, ale obecność drugiego człowieka, którego kochamy.


dom-to-nie-bieliźniarka-ani-ptak-w-klatce-ale-obecność-drugiego-człowieka-którego-kochamy
milan kunderadomtoniebieliźniarkaaniptakklatcealeobecnośćdrugiegoczłowiekaktóregokochamynie bieliźniarkabieliźniarka aniani ptakptak ww klatceale obecnośćobecność drugiegodrugiego człowiekaktórego kochamydom to nienie bieliźniarka anibieliźniarka ani ptakani ptak wptak w klatceale obecność drugiegoobecność drugiego człowiekadom to nie bieliźniarkanie bieliźniarka ani ptakbieliźniarka ani ptak wani ptak w klatceale obecność drugiego człowiekadom to nie bieliźniarka aninie bieliźniarka ani ptak wbieliźniarka ani ptak w klatce

Miłość, wbrew temu co o niej mówią, nie jest ani ślepa, ani głucha, ani niema. Nie jest bezradna - nie odwraca się plecami (...) do drugiego, cierpiącego człowieka - bo miłość MA WIARĘ, a nikt kto ma wiarę, nie jest bezradny.Człowiek jest wolny jak ptak w klatce: może się poruszać tylko w pewnych granicach.Modlitwa zbliża człowieka nie tylko do Boga ale i do drugiego człowieka.Nie ma sensu przeciwstawiać telewizji filmowi. Jedno jest przedłużeniem drugiego. Ale przedłużeniem, którego granice trudne są dla nas jeszcze do poznania.Miłość jest jak piękny ptak, którego chciałoby się złapać - nie wolno go jednak przy tym zranić.Kochankowie nie mogą żyć jedno bez drugiego, w rozłączeniu; nie jest to życie, ani śmierć, ale życie i śmierć razem.