Doniosłość teraźniejszości rzadko jest natychmiast rozpoznana; następuje to dopiero o wiele później.


doniosłość-teraźniejszoś-rzadko-jest-natychmiast-rozpoznana-następuje-to-dopiero-o-wiele-później
artur schopenhauerdoniosłośćteraźniejszościrzadkojestnatychmiastrozpoznananastępujetodopierowielepóźniejdoniosłość teraźniejszościteraźniejszości rzadkorzadko jestjest natychmiastnatychmiast rozpoznanadopiero oo wielewiele późniejdoniosłość teraźniejszości rzadkoteraźniejszości rzadko jestrzadko jest natychmiastjest natychmiast rozpoznananastępuje to dopierodopiero o wieleo wiele późniejdoniosłość teraźniejszości rzadko jestteraźniejszości rzadko jest natychmiastrzadko jest natychmiast rozpoznananastępuje to dopiero odopiero o wiele późniejdoniosłość teraźniejszości rzadko jest natychmiastteraźniejszości rzadko jest natychmiast rozpoznananastępuje to dopiero o wiele

Doniosłość teraźniejszości rzadko jest rozpoznawana natychmiast, zwykle następuje to niestety o wiele później.Doniosłość miłości rzadko jest natychmiast rozpoznawana, następuje to dopiero o wiele później.Miłość jest pożądaniem fizycznym; miłość jest wtedy czysta, kiedy pożądanie czyichś kształtów kojarzy się z zapachem koniczyny i rozgrzanej ziemi, te rzeczy z duszą przychodzą dopiero później albo wcale.Do­niosłość te­raźniej­szości rzad­ko jest na­tychmiast roz­pozna­na; następu­je to do­piero o wiele później.Pełny sens pewnych książek może się nam odsłonić dopiero znacznie później, po śmierci ich autorów.Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. 11,20; 12,16.