Dopóki człowiek się śmieje nie przegrał.


dopóki-człowiek-ę-śmieje-nie-przegrał
adrew vachssdopókiczłowieksięśmiejenieprzegrałdopóki człowiekczłowiek sięsię śmiejeśmieje nienie przegrałdopóki człowiek sięczłowiek się śmiejesię śmieje nieśmieje nie przegrałdopóki człowiek się śmiejeczłowiek się śmieje niesię śmieje nie przegrałdopóki człowiek się śmieje nieczłowiek się śmieje nie przegrał

I cier­pią, gdy śmieje się z nich świat zwy­cięski. Niepom­ni, że mądry nie śmieje się z klęski.Człowiek śmieje się z miłości tak długo, póki ta go nie dosięgnie.Ten się nap­rawdę śmieje, kto się śmieje ostatni.Zawsze ilekroć człowiek się śmieje, przedłuża swoje życie.Zawsze, ilekroć człowiek się śmieje, przedłuża swoje życie.Kiedy śmieje się dziec­ko, śmieje się cały świat.