Dopóki człowiek nie mu­si siebie spraw­dzić w czy­nie, może oszu­kiwać się bez żad­nych ograniczeń.


dopóki-człowiek-nie mu­-siebie-spraw­dzić-w czy­nie-może-oszu­kiwać ę-bez-żad­nych-ograniczeń
jerzy andrzejewskidopókiczłowieknie mu­sisiebiespraw­dzićw czy­niemożeoszu­kiwać siębezżad­nychograniczeńdopóki człowiekczłowiek nie mu­sinie mu­si siebiesiebie spraw­dzićspraw­dzić w czy­niemoże oszu­kiwać sięoszu­kiwać się bezbez żad­nychżad­nych ograniczeńdopóki człowiek nie mu­siczłowiek nie mu­si siebienie mu­si siebie spraw­dzićsiebie spraw­dzić w czy­niemoże oszu­kiwać się bezoszu­kiwać się bez żad­nychbez żad­nych ograniczeńdopóki człowiek nie mu­si siebieczłowiek nie mu­si siebie spraw­dzićnie mu­si siebie spraw­dzić w czy­niemoże oszu­kiwać się bez żad­nychoszu­kiwać się bez żad­nych ograniczeńdopóki człowiek nie mu­si siebie spraw­dzićczłowiek nie mu­si siebie spraw­dzić w czy­niemoże oszu­kiwać się bez żad­nych ograniczeń

nie war­to się oszu­kiwać, przez­nacze­nia i tak się nie zmieni  -badtomek
nie war­to ę-oszu­kiwać-przez­nacze­nia-i tak ę-nie zmieni