Dopóki dąży, błądzi człowiek.


dopóki-dąży-błądzi-człowiek
johann wolfgang goethedopókidążybłądziczłowiekdopóki dążybłądzi człowiek

Błądzi człowiek, póki dąży.Gdy błądzi pas­terz, błądzi za nim trzoda.Każdy człowiek dąży sam do miłości, sławy, śmierci.Człowiek zaw­sze daży do szczęścia, nieza­leżnie jak­by ono wyglądało...Człowiek może być bied­ny, ale jeżeli ma cel i dąży do je­go osiągnięcia jest piękny.