Dopóki istnieć będą nędzarze i najemnicy, nie znikną pochlebcy i tchórze.


dopóki-istnieć-będą-nędzarze-i-najemnicy-nie-znikną-pochlebcy-i-tchórze
savinien cyrano de bergeracdopókiistniećbędąnędzarzenajemnicyniezniknąpochlebcytchórzedopóki istniećistnieć będąbędą nędzarzenędzarze ii najemnicynie zniknąznikną pochlebcypochlebcy ii tchórzedopóki istnieć będąistnieć będą nędzarzebędą nędzarze inędzarze i najemnicynie znikną pochlebcyznikną pochlebcy ipochlebcy i tchórzedopóki istnieć będą nędzarzeistnieć będą nędzarze ibędą nędzarze i najemnicynie znikną pochlebcy iznikną pochlebcy i tchórzedopóki istnieć będą nędzarze iistnieć będą nędzarze i najemnicynie znikną pochlebcy i tchórze

Wady będą, dopóki będą ludzie. -Tacyt
wady-będą-dopóki-będą-ludzie
Wady będą, dopóki ludzie będą. -Tacyt
wady-będą-dopóki-ludzie-będą
Dopóki istniał będzie świat, ludzie będą wyrządzali sobie na wzajem krzywdę. Dopóki ktoś nie przeciwstawi się im i jasno nie powie
dopóki-istniał-będzie-świat-ludzie-będą-wyrządzali-sobie-na-wzajem-krzywdę-dopóki-ktoś-nie-przeciwstawi-ę-im-i-jasno-nie-powie-dość-tak
Póki ludzie nie będą dążyli do jedności z Bogiem w słowach i czynach, póty istnieć będzie niebezpieczeństwo niezrozumienia Pisma Świętego nawet dla najbardziej wykształconych. -Ellen G. White
póki-ludzie-nie-będą-dążyli-do-jednoś-z-bogiem-w-słowach-i-czynach-póty-istnieć-będzie-niebezpieczeństwo-niezrozumienia-pisma-Świętego
Dopóki na świecie będzie istniał człowiek, będą też wojny. -Albert Einstein
dopóki-na-świecie-będzie-istniał-człowiek-będą-też-wojny