Dopóki na świecie będzie istniał człowiek, będą też wojny.


dopóki-na-świecie-będzie-istniał-człowiek-będą-też-wojny
albert einsteindopókinaświeciebędzieistniałczłowiekbędąteżwojnydopóki nana świecieświecie będziebędzie istniałistniał człowiekbędą teżteż wojnydopóki na świeciena świecie będzieświecie będzie istniałbędzie istniał człowiekbędą też wojnydopóki na świecie będziena świecie będzie istniałświecie będzie istniał człowiekdopóki na świecie będzie istniałna świecie będzie istniał człowiek

Dopóki istniał będzie świat, ludzie będą wyrządzali sobie na wzajem krzywdę. Dopóki ktoś nie przeciwstawi się im i jasno nie powie
dopóki-istniał-będzie-świat-ludzie-będą-wyrządzali-sobie-na-wzajem-krzywdę-dopóki-ktoś-nie-przeciwstawi-ę-im-i-jasno-nie-powie-dość-tak
Człowiek musi zawsze zrobić pierwszy krok. Musi narodzić się, zanim będzie istniał. -Antoine De Saint - Exupery
człowiek-musi-zawsze-zrobić-pierwszy-krok-musi-narodzić-ę-zanim-będzie-istniał
Nie można mówić o wolności na świecie, dopóki choć jeden kraj będzie jej pozbawiony. -John Fitzgerald Kennedy
nie-można-mówić-o-wolnoś-na-świecie-dopóki-choć-jeden-kraj-będzie-jej-pozbawiony
Wady będą, dopóki ludzie będą. -Tacyt
wady-będą-dopóki-ludzie-będą
Wady będą, dopóki będą ludzie. -Tacyt
wady-będą-dopóki-będą-ludzie
Zauważając moje istnienie w tym świecie wierzę, że w takiej czy innej postaci będę istniał zawsze. -Benjamin Franklin
zauważając-moje-istnienie-w-tym-świecie-wierzę-że-w-takiej-czy-innej-postaci-będę-istniał-zawsze