Dopóki prag­niesz, tak długo będziesz cierpiał.


dopóki-prag­niesz-tak-długo-będziesz-cierpiał
andreedopókiprag­niesztakdługobędzieszcierpiałdopóki prag­niesztak długodługo będzieszbędziesz cierpiałtak długo będzieszdługo będziesz cierpiałtak długo będziesz cierpiał

nie spodziewałam się, że na tak długo po­zos­ta­niesz w mo­jej głowie, że będziesz wy­pełniał każdą se­kundę mo­jego życia.. -szaralalka
nie spodziewałam-ę-że na tak-długo-po­zos­­niesz-w mo­jej-głowie-że będziesz-wy­pełniał-każdą-se­kundę-mo­jego-życia
Prag­niesz wie­czne­go, uchwyć się doczes­ności, prag­niesz Bo­ga, trzy­maj się świata. Kto opuszcza ziemię, nie znaj­dzie Boga  -Dietrich Bonhoeffer
prag­niesz-wie­czne­go-uchwyć ę-doczes­noś-prag­niesz-bo­ga-trzy­maj ę-świata-kto opuszcza-ziemię-nie znaj­dzie-boga 
Dopóki będziesz szczęśliwy, wielu będziesz miał przyjaciół. Gdy los cię opuści, będziesz sam. -Owidiusz
dopóki-będziesz-szczęśliwy-wielu-będziesz-miał-przyjaciół-gdy-los-ę-opuś-będziesz-sam
mar­na ma­rionet­ko w rękach Boga! dlacze­go tak bar­dzo prag­niesz ożyć?  -wenaa01
mar­na-­rionet­ko-w rękach-boga-dlacze­go-tak-bar­dzo-prag­niesz-ożyć 
Nie możesz wygrać tak długo, dopóki chcesz wszystko stracić. -Kennedy Schultz
nie-możesz-wygrać-tak-długo-dopóki-chcesz-wszystko-stracić
gdy-upad­niesz-wstań-gdy-znów-upad­niesz-wstań-gdy-znów-upad­niesz-wstań-wsta­waj-dopóki-nie ut­rzy­masz-równo­wagi-~pa­weł