Dopóki prag­niesz, tak długo będziesz cierpiał.


dopóki-prag­niesz-tak-długo-będziesz-cierpiał
andreedopókiprag­niesztakdługobędzieszcierpiałdopóki prag­niesztak długodługo będzieszbędziesz cierpiałtak długo będzieszdługo będziesz cierpiałtak długo będziesz cierpiał

nie spodziewałam się, że na tak długo po­zos­ta­niesz w mo­jej głowie, że będziesz wy­pełniał każdą se­kundę mo­jego życia..Prag­niesz wie­czne­go, uchwyć się doczes­ności, prag­niesz Bo­ga, trzy­maj się świata. Kto opuszcza ziemię, nie znaj­dzie Boga Dopóki będziesz szczęśliwy, wielu będziesz miał przyjaciół. Gdy los cię opuści, będziesz sam.mar­na ma­rionet­ko w rękach Boga! dlacze­go tak bar­dzo prag­niesz ożyć? Nie możesz wygrać tak długo, dopóki chcesz wszystko stracić.