Dopóki proletariatowi potrzebne jest państwo, dopóty potrzebne mu jest nie w interesie wolności, lecz w celu zdławienia swoich przeciwników.


dopóki-proletariatowi-potrzebne-jest-państwo-dopóty-potrzebne-mu-jest-nie-w-interesie-wolnoś-lecz-w-celu-zdławienia-swoich-przeciwników
fryderyk engelsdopókiproletariatowipotrzebnejestpaństwodopótymunieinteresiewolnościleczceluzdławieniaswoichprzeciwnikówdopóki proletariatowiproletariatowi potrzebnepotrzebne jestjest państwodopóty potrzebnepotrzebne mumu jestjest nienie ww interesieinteresie wolnościlecz ww celucelu zdławieniazdławienia swoichswoich przeciwnikówdopóki proletariatowi potrzebneproletariatowi potrzebne jestpotrzebne jest państwodopóty potrzebne mupotrzebne mu jestmu jest niejest nie wnie w interesiew interesie wolnościlecz w celuw celu zdławieniacelu zdławienia swoichzdławienia swoich przeciwnikówdopóki proletariatowi potrzebne jestproletariatowi potrzebne jest państwodopóty potrzebne mu jestpotrzebne mu jest niemu jest nie wjest nie w interesienie w interesie wolnościlecz w celu zdławieniaw celu zdławienia swoichcelu zdławienia swoich przeciwnikówdopóki proletariatowi potrzebne jest państwodopóty potrzebne mu jest niepotrzebne mu jest nie wmu jest nie w interesiejest nie w interesie wolnościlecz w celu zdławienia swoichw celu zdławienia swoich przeciwników

Jeśli coś jest powszechne, nie oznacza, że to coś jest jednocześnie potrzebne i normalne. Powszechne jest w istocie tylko mniemanie, że jeśli coś jest powszechne, to jest potrzebne i normalne.Sa­ma wiesz, czym jest szczęście. To nie jest coś, co można scho­wać i wyjąć, kiedy ci zno­wu będzie potrzebne.Żeby napisać jakąś myśl, potrzebne jest myślenie.Tylko głupcom i nudziarzom potrzebne jest koniecznie bogactwo.W zimie potrzebne jest ciepłe okrycie, w starości - brak zmartwień.Nic tak nie jest potrzebne młodemu człowiekowi, jak towarzystwo mądrej kobiety.