Dopóki w związku jest mo­tyw, jest też ak­cja. To wszys­tko się składa na to, że jest mo­tywac­ja. A mo­tyw może być różny i jest wte­dy rezygnacja.


dopóki-w związku-jest mo­tyw-jest też-ak­cja-to-wszys­tko ę-składa-na to-że jest mo­tywac­ja-a-mo­tyw-może-być-różny
logosdopókiw związkujest mo­tywjest teżak­cjatowszys­tko sięskładana toże jest mo­tywac­jamo­tywmożebyćróżnyi jest wte­dyrezygnacjadopóki w związkuw związku jest mo­tywjest też ak­cjawszys­tko się składaskłada na tomo­tyw możemoże byćbyć różnyróżny i jest wte­dyi jest wte­dy rezygnacjadopóki w związku jest mo­tywwszys­tko się składa na toa mo­tyw możemo­tyw może byćmoże być różnybyć różny i jest wte­dyróżny i jest wte­dy rezygnacjaa mo­tyw może byćmo­tyw może być różnymoże być różny i jest wte­dybyć różny i jest wte­dy rezygnacjaa mo­tyw może być różnymo­tyw może być różny i jest wte­dymoże być różny i jest wte­dy rezygnacja

Wszys­tko jest z wo­dy, z wo­dy pow­stało i z wo­dy się składa.Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego Póki tli się is­kier­ka życia, jest też nadzieja, że wszys­tko może się wydarzyć.Posłuchaj. Możesz być wszys­tkim, czym zechcesz być. Uważaj.To jest zaklęcie. To jest ma­gia. Wsłuchaj się w te słowa. Możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko, możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko. Posłuchaj zaklęcia.To jest ptaszek „Jednodzioby” Parę nóżek pew­nie ma I skrzy­dełek ma też dwoje A być może, że nie? Co niemiara ma też piórek Może jed­nak nie tak wiele A może za­miast piórek ma skórę? To jest właśnie ta­ki ptaszek Co nie boi się igraszek