Dopóki w związku jest mo­tyw, jest też ak­cja. To wszys­tko się składa na to, że jest mo­tywac­ja. A mo­tyw może być różny i jest wte­dy rezygnacja.


dopóki-w związku-jest mo­tyw-jest też-ak­cja-to-wszys­tko ę-składa-na to-że jest mo­tywac­ja-a-mo­tyw-może-być-różny
logosdopókiw związkujest mo­tywjest teżak­cjatowszys­tko sięskładana toże jest mo­tywac­jamo­tywmożebyćróżnyi jest wte­dyrezygnacjadopóki w związkuw związku jest mo­tywjest też ak­cjawszys­tko się składaskłada na tomo­tyw możemoże byćbyć różnyróżny i jest wte­dyi jest wte­dy rezygnacjadopóki w związku jest mo­tywwszys­tko się składa na toa mo­tyw możemo­tyw może byćmoże być różnybyć różny i jest wte­dyróżny i jest wte­dy rezygnacjaa mo­tyw może byćmo­tyw może być różnymoże być różny i jest wte­dybyć różny i jest wte­dy rezygnacjaa mo­tyw może być różnymo­tyw może być różny i jest wte­dymoże być różny i jest wte­dy rezygnacja

Wszys­tko jest z wo­dy, z wo­dy pow­stało i z wo­dy się składa. -Tales z Miletu
wszys­tko-jest z wo­dy-z wo­dy-pow­stało-i z wo­dy ę-składa
Póki tli się is­kier­ka życia, jest też nadzieja, że wszys­tko może się wydarzyć. -Marc Levy
póki-tli ę-is­kier­ka-życia-jest też-nadzieja-że wszys­tko-może ę-wydarzyć
człowiek-jest w sta­nie ę-nau­czyć-wszys­tkiego-lecz-to ­kiego-czy­nu-pot­rzeb­na-jest mo­tywac­ja-~pa­weł-rychlica