Dopiero w samotności człowiek jest naprawdę sobą.


dopiero-w-samotnoś-człowiek-jest-naprawdę-sobą
josé ortega y gassetdopierosamotnościczłowiekjestnaprawdęsobądopiero ww samotnościsamotności człowiekczłowiek jestjest naprawdęnaprawdę sobądopiero w samotnościw samotności człowieksamotności człowiek jestczłowiek jest naprawdęjest naprawdę sobądopiero w samotności człowiekw samotności człowiek jestsamotności człowiek jest naprawdęczłowiek jest naprawdę sobądopiero w samotności człowiek jestw samotności człowiek jest naprawdęsamotności człowiek jest naprawdę sobą

Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Dopiero kiedy człowiek zacznie się zastanawiać nad sobą samym, zrozumie jak bardzo niezdolny jest pojąć inne rzeczy.Naprawdę poznajemy człowieka dopiero po jego śmierci.Kto sam z sobą się nudzi, niech pomyśli czym dopiero jest dla innych.Kto kochając nie szuka miłości dla własnych celów, kto jest najbardziej sobą wtedy, gdy jest najgłębiej drugim, czyjej duszy nie skaziła żadna sztuczność i wymuszoność, kto jest dość silny i dość pierwotny, aby oddać się całym sobą; kto na drodze swego życia spotkał takiego człowieka - ten żył naprawdę.Kocha się dopiero wtedy naprawdę, gdy między obojgiem nie stoi ani Bóg, ani moralność.