Doprawdy, drżę o swój kraj, jeśli pomyślę, że Bóg jest sprawiedliwy.


doprawdy-drżę-o-swój-kraj-śli-pomyślę-że-bóg-jest-sprawiedliwy
thomas jeffersondoprawdydrżęswójkrajjeślipomyślężebógjestsprawiedliwydrżę oo swójswój krajjeśli pomyślęże bógbóg jestjest sprawiedliwydrżę o swójo swój krajże bóg jestbóg jest sprawiedliwydrżę o swój krajże bóg jest sprawiedliwy

Zaiste, drżę o swój kraj, gdy pomyślę, że Bóg jest sprawiedliwy.Dop­rawdy, drżę o swój kraj. Jeśli po­myślę, że Bóg jest sprawiedliwy.Dlaczego ja mam być sprawiedliwy? Pan Bóg jest sprawiedliwy.Sprawiedliwy w ciszy gdy wzywa Boga, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi.Kino jest jakby zwierciadłem społeczeństwa, ukazującym jego najtajniejsze marzenia i aspiracje. Stąd jego ogromna siła i niemal nieograniczona przenikliwość. Kiedy nieustannie pokazuje się, że kraj jest piękny, dobry, pełen wdzięku i sprawiedliwy, to w sposób nieunikniony wszyscy nabierają w pewnym momencie przekonania, iż również posiadają te zalety.Jeśli Bóg posiada swój ołtarz w sercu matki,to ma swą świątynię w całym domu.