Doprawdy, drżę o swój kraj, jeśli pomyślę, że Bóg jest sprawiedliwy.


doprawdy-drżę-o-swój-kraj-śli-pomyślę-że-bóg-jest-sprawiedliwy
thomas jeffersondoprawdydrżęswójkrajjeślipomyślężebógjestsprawiedliwydrżę oo swójswój krajjeśli pomyślęże bógbóg jestjest sprawiedliwydrżę o swójo swój krajże bóg jestbóg jest sprawiedliwydrżę o swój krajże bóg jest sprawiedliwy

Zaiste, drżę o swój kraj, gdy pomyślę, że Bóg jest sprawiedliwy. -Thomas Jefferson
zaiste-drżę-o-swój-kraj-gdy-pomyślę-że-bóg-jest-sprawiedliwy
Dop­rawdy, drżę o swój kraj. Jeśli po­myślę, że Bóg jest sprawiedliwy. -Thomas Jefferson
dop­rawdy-drżę-o swój-kraj-jeśli po­myślę-że bóg-jest sprawiedliwy
Dlaczego ja mam być sprawiedliwy? Pan Bóg jest sprawiedliwy. -Jan Stanisławski
dlaczego-ja-mam-być-sprawiedliwy-pan-bóg-jest-sprawiedliwy
Sprawiedliwy w ciszy gdy wzywa Boga, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi. -Wacław Szymanowski
sprawiedliwy-w-ciszy-gdy-wzywa-boga-bóg-widzi-bóg-słyszy-bóg-schodzi
Jeśli Bóg posiada swój ołtarz w sercu matki,to ma swą świątynię w całym domu. -Johann Michael Sailer
jeśli-bóg-posiada-swój-ołtarz-w-sercu-matkito-swą-świątynię-w-całym-domu