Dos­ko­nałość ja­ko cel, ja­ko wzór, ja­ko opar­cie w wal­ce życiowej, wzniosłość, ja­ko dowód bos­kiego pochodze­nia – oto całe chrześci­jaństwo w streszczeniu.


dos­ko­nałość-ja­ko-cel-ja­ko-wzór-ja­ko-opar­cie-w wal­-życiowej-wzniosłość-ja­ko-dowód-bos­kiego-pochodze­nia- oto-całe
a » henri frédéric amiel » dziennik intymnydos­ko­nałośćja­kocelwzóropar­ciew wal­ceżyciowejwzniosłośćdowódbos­kiegopochodze­nia– otocałechrześci­jaństwow streszczeniudos­ko­nałość ja­koja­ko celja­ko wzórja­ko opar­cieopar­cie w wal­cew wal­ce życiowejja­ko dowóddowód bos­kiegobos­kiego pochodze­niapochodze­nia – oto– oto całecałe chrześci­jaństwochrześci­jaństwo w streszczeniudos­ko­nałość ja­ko celja­ko opar­cie w wal­ceopar­cie w wal­ce życiowejja­ko dowód bos­kiegodowód bos­kiego pochodze­niabos­kiego pochodze­nia – otopochodze­nia – oto całe– oto całe chrześci­jaństwocałe chrześci­jaństwo w streszczeniu

Całe życie pra­cuję nad sobą! Jak już zacznę cie­szyć się szczęściem swoich wrogów, Wte­dy osiągnę dos­ko­nałość duchową!  -Niusza
całe-życie-pra­cuję-nad-sobą-jak-już-zacznę-cie­szyć ę-szczęściem-swoich-wrogów-wte­dy-osiągnę-­ko­nałość-duchową 
Nie is­tnieje coś ta­kiego jak dos­ko­nałość. Świat nie jest dos­ko­nały. I dla­tego jest piękny. -Hiromu Arakawa
nie-is­tnieje-coś-­kiego-jak ­ko­nałość-Świat nie jest ­ko­nały-i dla­tego-jest piękny
Dos­ko­nałość może cię zniszczyć, jeśli na to pozwolisz  -Emily Giffin
dos­ko­nałość-może-ę-zniszczyć-śli-na to pozwolisz