Dos­trzegłem moich praw­dzi­wych bogów... bogów większości z ludzi - jedze­nie i pi­cie, bez­pie­czeństwo w kon­formiz­mie. Popiół.


dos­trzegłem-moich-praw­dzi­wych-bogów-bogów większoś-z ludzi- jedze­nie-i pi­cie-bez­pie­czeństwo-w kon­formiz­mie-popiół
r » anne rice » wywiad z wampiremdos­trzegłemmoichpraw­dzi­wychbogówbogów większościz ludzi jedze­niei pi­ciebez­pie­czeństwow kon­formiz­miepopiółdos­trzegłem moichmoich praw­dzi­wychpraw­dzi­wych bogówbogów bogów większościbogów większości z ludzi jedze­nie i pi­ciebez­pie­czeństwo w kon­formiz­miedos­trzegłem moich praw­dzi­wychmoich praw­dzi­wych bogówpraw­dzi­wych bogów bogów większościbogów bogów większości z ludzidos­trzegłem moich praw­dzi­wych bogówmoich praw­dzi­wych bogów bogów większościpraw­dzi­wych bogów bogów większości z ludzidos­trzegłem moich praw­dzi­wych bogów bogów większościmoich praw­dzi­wych bogów bogów większości z ludzi

Słowa są orężem praw­dzi­wym, bez oszus­tw niedo­cenianym i za­nied­ba­nym je­dynym który po­winien fun­kcjo­nować lecz dla ludzi dla praw­dzi­wych ludzi a nie zwierząt. -Tyrezjasz
słowa-są orężem-praw­dzi­wym-bez-oszus­tw-niedo­cenianym-i za­nied­ba­nym-­dynym-który-po­winien-fun­kcjo­nować-lecz-dla-ludzi-dla
I ten wi­nien, co ki­jem bez­pie­czeństwo mierzył, I ten, co bez­pie­czeństwo głupiemu powierzył. -Ignacy Krasicki
i ten-wi­nien-co ki­jem-bez­pie­czeństwo-mierzył-i-ten-co bez­pie­czeństwo-głupiemu-powierzył
Rodzi­my się wśród ludzi, umiera­my niepo­cie­sze­ni wśród bogów. -René Char
rodzi­my ę-wśród-ludzi-umiera­my-niepo­cie­sze­-wśród-bogów
Praw­da i miłość! Opuszczam swą wartę, kto in­ny Was będzie strzegł, bo nie dos­trzegłem złudzeń. -Żelek
praw­da-i miłość-opuszczam-swą-wartę-kto-in­ny-was-będzie-strzegł-bo-nie ­trzegłem-złudzeń
Po­wie­dział mi - rzekł Mie­szek - przysłowie niedźwiedzie: Że praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzie. -Adam Mickiewicz
po­wie­dział-mi - rzekł-mie­szek- przysłowie-niedźwiedzie-Że-praw­dzi­wych-przy­jaciół-poz­na­jemy-w biedzie